همه‌ی نوشته‌های zzzz

صدماتی عمیق‌تر از فروریختن دیوارها؛ روحیه‌ای که باید مقاوم شود

زلزله

حتی وقتی اسم زلزله می‌آید، رنگ از رخمان می‌پرد. روانشناسان این را نمونه‌ای از واکنش عاطفی در برابر بحران‌ می‌دانند؛ واکنشی که ممکن است صدمات عمیق‌تری از فروریختن دیوارها داشته باشد.
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – بهنام عبداللهی: لوستر به شیوه ناموزونی می‌رقصد، پنجره‌ها صدای برخورد تگرگ با شیشه درمی‌آورند، در دل دیوارها انگار که رخت می‌شویند، درها مدام و بی‌جهت باز و بسته می‌شوند … این جملات را تا چند سطر می‌توان ادامه داد، بی‌آنکه رنگ و روی آدم بپرد؟ بار سنگین این جملات را تا چندثانیه می‌توان بر روی کمر، تحمل کرد؟

ادامه خواندن صدماتی عمیق‌تر از فروریختن دیوارها؛ روحیه‌ای که باید مقاوم شود