بایگانی برچسب: s

راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی در دست بررسی است

راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی در دست بررسی است

رییس کل بانک مرکزی گفت: به همراه صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان اقتصادی، به طور تمام وقت در حال بررسی راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی ارزی هستیم.

ادامه خواندن راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی در دست بررسی است