بایگانی برچسب: s

شوخی های بی مزه در برنامه ای تلویزیونی !

شوخی های بی مزه در برنامه ای تلویزیونی !

در شرایطی که مردم کشورمان روز به روز افسرده تر می شود و نیاز به روحیه بهتر و شاداب تر بیش از پیش حس می شود . برنامه هایی که در زمینه تفریح و سرگرمی برای شادی مردم صورت می گیرد به آن صورت نتوانسته که شادی آور باشند .

 

قطعا خنداندن مردم سخت از گریاندن آن هاست و برنامه سازان در این حوزه باید تلاش بیشتری صورت دهند تا مخاطب را پای برنامه ی تلویزیونی نگاه دارند .

اما خوب ، متاسفانه در سال های اخیر چه در زمان کرونا و چه قبل از کرونا کمدین های ما به آنچنانی که باید خنده بر لبان مردم نمی آوردند ، این می تواند به دو علت باشد ، اول اینکه میزان غم در مردم زیاد است و با توجه به محدودیت های سانسور در کمدی ، نمی تواند نیاز فعلی مردم را بر طرف سازد .

از سوی دیگر می تواند یکی از دلایل این باشد که متن های کمدی بسیار ضعیف ساخته می شود و این یک ضعف در این زمینه است .