بایگانی برچسب: s

سواستفاده از نام موسسه ژئوفیزیک در فضای مجازی

لرزه نگاری

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مرکز لرزه نگاری کشوری در اطلاعیه ای از سواستفاده از نام این موسسه در برخی کانال ها در فضای مجازی خبرداد.

ادامه خواندن سواستفاده از نام موسسه ژئوفیزیک در فضای مجازی